Essays about: "Metallåtervinning"

Found 2 essays containing the word Metallåtervinning.

 1. 1. Implementation of a Value-Based Pricing Model for a Customised Metal Recycling Solution

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Melika Abedi; Elin Thun; [2020]
  Keywords : Stainless Steel Industry; Metal Recovery; Sustainability; Material Reuse; Circular Economy; Customer Value; Pricing Management; Pricing Models; Value-Based Pricing; Rostfria Stålindustrin; Metallåtervinning; Hållbarhet; Materialåteranvändning; Cirkulär Ekonomi; Kundvärde; Prishantering; Prissättningsmodeller; Värdebaserad Prissättning;

  Abstract : As the stainless steel industry continues to grow, so does the environmental impacts generated by the various production processes. Such impacts not only affect the environment but pose great health concerns for humans and other living things. Therefore, it is necessary for all stakeholders to continuously improve their sustainability work. READ MORE

 2. 2. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Keywords : Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Abstract : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. READ MORE