Essays about: "Michael Johansson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Michael Johansson.

 1. 1. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Keywords : biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Abstract : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. READ MORE

 2. 2. Internet of things security in healthcare : A test-suite and standard review

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Michael Johansson; [2018]
  Keywords : Internet of Things; Healthcare; Security; Privacy; Penetration testing; Internet of Things; Sjukvård; Säkerhet; Integritet; Penetrationstest;

  Abstract : Internet of things is getting more and more popular in healthcare as it comes with benefits that help with efficiency in saving lives and reduce its cost, but it also presents a new attack vector for an attacker to steal or manipulate information sent between them. This report will focus on three properties in the definition of security, confidentiality, integrity and access control. READ MORE

 3. 3. A stunning portrait of diversity? : Gender, race, and nation in Miss Universe Japan 2015

  University essay from Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Author : Lina Johansson; [2017]
  Keywords : Miss Universe Japan; Ariana Miyamoto; Japanese femininity; Beauty pageants; Japan; Whiteness; Nationalism; Race; Gender;

  Abstract : The aim of this thesis is to study how gender, race, and nation are represented in Miss Universe Japan 2015. I investigate how the top five participants are represented in relation to Japanese ideal femininity and what these representations contribute to. Furthermore, I examine how global ideals have impacted the outcome of the pageant. READ MORE

 4. 4. Åtgärder för att öka mångfalden och gynna den biologiska bekämpningen i jordbrukslandskapet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Martina Holmgren; Michael Johansson; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; biologisk bekämpning; naturliga fiender; landskapets förändring; pesticidanvändning; pollinering; skalbaggsås; mellangröda; salixplantering;

  Abstract : Ett hållbart jordbruk innebär en bra lönsamhet för lantbrukaren, en livsmedelsproduktion som även i framtiden kan föda jordens befolkning och ett långsiktigt förvaltande av jorden som behåller jordens produktionsförmåga för kommande generationer. Det svenska jordbruket står inför en svår balansgång där man ska verka på den ekonomiskt pressade internationella marknaden samtidigt som man har ett stort miljöansvar. READ MORE

 5. 5. Integration of sociala medier

  University essay from Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Author : Michael Johansson; [2016]
  Keywords : social media; facebook; twitter; instagram; google ; data mining; Technology and Engineering;

  Abstract : .... READ MORE