Essays about: "Michaela Leão Efraimsson"

Found 1 essay containing the words Michaela Leão Efraimsson.

  1. 1. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
    Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

    Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE