Essays about: "Michaela Lindbäck"

Found 2 essays containing the words Michaela Lindbäck.

 1. 1. Ättider i olika system att tillföra hästar grovfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Michaela Lindbäck; [2011]
  Keywords : Ättid; Ättider; häst; grovfoder; sortering;

  Abstract : Dagens domesticerade hästar erbjuds ofta en energirik foderstat, som till stor del består av kraftfoder. Trots att hästens näringsbehov är täckt, uppfylls inte den naturliga ättiden eftersom kraftfoder konsumeras fort. Även om hästen endast utfodras med grovfoder, som den naturligt är gjort för att äta, kan den drabbas av övervikt. READ MORE

 2. 2. Equine metabolic syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Michaela Lindbäck; [2009]
  Keywords : equine metabolic syndrome; EMS; häst; insulin; insulinresistens; insulinkänslighet; glukos; fetma; övervikt; fång;

  Abstract : Obese horses with insulin resistance are often also afflicted with laminitis. Horses with these symptoms are given the diagnosis equine metabolic syndrome (EMS). Signs of insulin resistance are excessive accumulation of adipose tissue on the neck, around the withers and on the dorsal area of the hindquarters. READ MORE