Essays about: "Mike Mubarak"

Found 1 essay containing the words Mike Mubarak.

  1. 1. Online Shopping: A cross National Empirical study of WalMart and Ica Ettan Västerås

    University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Author : Mike Mubarak; Karin Lundgren; [2011]
    Keywords : Online shopping;

    Abstract : .... READ MORE