Essays about: "Mikroklimat"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word Mikroklimat.

 1. 1. A Statistical Overview of the Spatial Atmospheric Variability Over Isfjorden, Svalbard

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Stenlund Agnes; [2022]
  Keywords : meteorologi; atmosfärsvetenskap; mikroklimat;

  Abstract : The atmospheric spatial variability over Isfjorden, Svalbard, was investigated through statistical data analysis. The data used in the thesis was measured by mobile weather stations installed on three ships crossing the fjord, and two stationary weather stations close to the shoreline, during the autumn of 2021 and spring to autumn 2022. READ MORE

 2. 2. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Otto Lundberg; [2022]
  Keywords : climate change; Egyptian gardens; Persian gardens; Alhambra; urban heat island; desert gardens;

  Abstract : In this day and age we are faced with urban cores getting hotter, with the main drivers being climate change and the urban heat island effect. This gets even more complicated as the parts of Europe that have the largest need too cool down, i.e. the south, has the least amount of space available for interventions in the form of green space. READ MORE

 3. 3. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Karlsson; Emilia Rentorp; [2022]
  Keywords : blandallé; allé; stadsträd;

  Abstract : Allén är ett uppskattat landskapselement med högt kulturhistoriskt värde som har rötter tillbaka till antiken. Historiskt har allén indikerat på makt och rikedom både i staden och på landsbygden. READ MORE

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 5. 5. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Viker; [2021]
  Keywords : altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Abstract : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. READ MORE