Essays about: "Miljömärkning"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Miljömärkning.

 1. 1. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. READ MORE

 2. 2. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Sara Hansdotter; [2017]
  Keywords : climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Abstract : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. READ MORE

 3. 3. Environmental certifications Miljöbyggnad & Svanen Ecolabelling of a multi-family house and a comparison of the indoor environment

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Behnam Khabiri; [2017]
  Keywords : Miljöbyggnad; Svanen; Miljöcertifiering; inomhusmiljö;

  Abstract : I dagens samhälle har det blivit allt vanligare med miljöfrågor och detta har påverkat byggbranschen kraftigt. Eftersom miljöbyggnad ger en bättre levnadskvalité, miljö samt billigare drift så har allt fler byggherrar attraherats till det och ändrat på branschens synvinkel. READ MORE

 4. 4. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Ida Jansson Matsson; [2015]
  Keywords : fisk; konsumtion; konsument; miljömärkning; krav; MSC; WWF; fish; consumption; consumer; eco-labelling;

  Abstract : Fisk har under senare år uppmärksammats som ett nyttigare och mer miljövänligt alternativt till kött. Efterhand har det dock kommit larm från forskare runtom i värl-den att fisket inte sker på ett miljömässigt uthålligt sätt, vilket således hotar både fiskbestånd och livsmiljöer. READ MORE

 5. 5. Att lansera en miljömärkning

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Sofie Carlsson; Robert Kajsjö; Adam Nohlborg; Helena Sand; Sofia Sjöberg; Daniel Wising; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE