Essays about: "Miljömärkning"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word Miljömärkning.

 1. 1. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Keywords : LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Abstract : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. READ MORE

 2. 2. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. READ MORE

 3. 3. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
  Keywords : förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

  Abstract : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. READ MORE

 4. 4. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Caroline Beck-Friis; Malin Holm; [2019]
  Keywords : värdekedja; marknadskanal; hållbar utveckling; hållbart fiske; certifieringsorgan;

  Abstract : Med miljöföroreningar och överfisket i världshaven står fiskbranschen inför stora utmaningar för att ställa om till ett mer hållbart fiske. Landbaserade system för fisk- och skaldjursproduktion är en relativt ny produktionsform som uppkommit där systemen har en uppbyggnad likt ett kretslopp. READ MORE

 5. 5. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Sara Hansdotter; [2017]
  Keywords : climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Abstract : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. READ MORE