Essays about: "Miljonprogram"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Miljonprogram.

 1. 1. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 2. 2. Gottsunda Culture center

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Rayan Ahmad; [2019]
  Keywords : Gottsunda;

  Abstract : The district Gottsunda has a wide variety of buildings, both in size and in style. The larger southern part consists largely of the 1960s million program. The district has a very rich culture that should be enlightened and taken care of. READ MORE

 3. 3. Stråk : ett gestaltningsprogram för Årstaparken, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elvira Bäckström; [2018]
  Keywords : gestaltning; miljonprogram; orienterbarhet; stråk; Årsta;

  Abstract : Första gången jag besökte Årstaparken var i samband med en inventering under min praktik våren 2017, mitt första intryck var att parken var stor med mycket grönska och svår att orientera sig i. Årstaparken är byggd som en del av miljonprogrammet. READ MORE

 4. 4. Upgrading of the “million programme” – A case study

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Andreas Furubom; [2016]
  Keywords : Real Estate; Construction; “million programme”; Fastigheter; byggande; miljonprogram;

  Abstract : Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under entioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad aven miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivtbemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. READ MORE

 5. 5. Finbetong eller fulbetong? : en studie kring betongens varande eller inte varande

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; [2015]
  Keywords : betong; stilideal; modernism; brutalism; material; miljonprogram;

  Abstract : Utgångspunkten i denna kandidatuppsats inom landskapsarkitektur är att undersöka hur synen och användandet av betong, i framför allt utemiljöer, har förändrats från modernismen, genom brutalismen till idag. Då mycket av det som står skrivet om betong sedan tidigare ofta fokuserar på betongens tekniska aspekter, är tanken med denna uppsats att undersöka betong ur ett nytt perspektiv och granska materialet utifrån stilideal och intentionen bakom användandet. READ MORE