Essays about: "Mimmi Wester"

Found 2 essays containing the words Mimmi Wester.

 1. 1. Lindgrens träd : människors relation till träd i Astrid Lindgrens sagor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mimmi Wester; [2015]
  Keywords : Astrid Lindgren; litteraturanalys; skönlitteratur och landskapsarkitektur; träd i skönlitteratur; upplevelse av träd;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker trädens roll i kulturhistorian med utgångspunkt i Astrid Lindgrens böcker. Genom att analysera träden i skönlitteraturen kan landskapsarkitekter få nya perspektiv och nya sätt att knyta an till vårt kulturarv. Lindgren är en författare som många människor i Sverige kommit i kontakt med under sin uppväxt. READ MORE

 2. 2. En röd tråd genom skymningen : en gestaltningsidé för Peace & Love-festivalens temporära gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mimmi Wester; [2014]
  Keywords : evenemang; festival; orienterbarhet; visuell profilering; temporär gestaltning;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka temporär gestaltning på musikfestivaler med utgångspunkt i Peace & Love-festivalen. Vid tillfälliga evenemang är det viktigt att estetik och funktion går att förena, vilket landskapsarkitekter ständigt övas i. READ MORE