Essays about: "Missbruk"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word Missbruk.

 1. 1. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE

 2. 2. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Author : Fia Gleby; [2018]
  Keywords : Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Abstract : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. READ MORE

 3. 3. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Olsson; [2018]
  Keywords : hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Abstract : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. READ MORE

 4. 4. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Maria Dürnel; [2017]
  Keywords : EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Abstract : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. READ MORE

 5. 5. Detecting fraudulent users using behaviour analysis

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jökull Jóhannsson; [2017]
  Keywords : fraud; machine learning; random forest; neural network; fraud detection; music;

  Abstract : With the increased global use of online media platforms, there are more opportunities than ever to misuse those platforms or perpetrate fraud. One such fraud is within the music industry, where perpetrators create automated programs, streaming songs to generate revenue or increase popularity of an artist. READ MORE