Essays about: "Missing Trader Fraud"

Found 3 essays containing the words Missing Trader Fraud.

 1. 1. Can the general reverse charge mechanism combat missing trader fraud and provide for secure VAT collection?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Kostadin Pavlov; [2017]
  Keywords : VAT Directive; MTIC fraud; carousel fraud; GRCM; general reverse charge mechanism; VAT collection; RST; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis explores the European Commission’s proposal on General Reverse Charge Mechanism. VAT is a final tax on consumption. It is imposed on every transaction in the supply chain with the general aim of being deductible and thus being neutral for businesses with the right to deduct. READ MORE

 2. 2. Missing Trader Fraud in the EU

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Oscar Jakobsson; [2013]
  Keywords : Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

  Abstract : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. READ MORE

 3. 3. VAT Frauds in the European Union: The Reverse Charge Mechanism, Joint and Several Liability and the “Knowledge Test”

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Ludvik Ludviksson; [2012]
  Keywords : VAT; Fraud; Carousel fraud; MTIC; reverse charge; Joint and svereal liability; knowledge test; missing trader; Law and Political Science;

  Abstract : Summary The EU and the Member States are concerned about VAT fraud and they consider it necessary to reduce the gap the VAT fraud makes. The purpose of this thesis is to describe three methods that are used in the fight against VAT fraud. Those methods are the reverse charge mechanism, joint and several liability and the knowledge test. READ MORE