Essays about: "Misslyckande"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the word Misslyckande.

 1. 1. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Amanda Wahlström; [2019]
  Keywords : mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Abstract : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. READ MORE

 2. 2. Why Open Data Applications fail : A multiple case study of five Swedish open data applications

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Adrian Bratteby; [2019]
  Keywords : open data; open data application; public sector; citizen innovation; startup failure; business model; public goods; öppna data; öppna data applikationer; open data applications; offentlig sektor; medborgarddriven innovation; startup-misslyckanden; affärssmodeller; kollektiva varor;

  Abstract : In the 21st century data has become a very valuable resource, being collected by individuals, companies, organizations and governments. Unfortunately, as more and more data is being collected, more time is also spent on locking it up, centralizing power and knowledge to a few actors. READ MORE

 3. 3. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Keywords : innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Abstract : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. READ MORE

 4. 4. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  University essay from Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Author : Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Keywords : aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Abstract : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. READ MORE

 5. 5. Development of a modern catalytic system for the production of C3+ aliphatic alcohols by the Fischer-Tropsch method

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Aravind Ganesan; [2019]
  Keywords : syngas; Cobalt; Fischer-Tropsch; alcohols; hydrocarbons; syngas; kobolt; Fischer-Tropsch; alkoholer; kolväten;

  Abstract : This thesis deals with converting a mixture of H2 and CO, also referred to as syngas or producer gas, to higher or mixed alcohols and other fuels through a process called Fischer Tropsch Synthesis (FTS). It is a beneficial pathway that minimizes the dependence on oil and similar fossil fuels which contribute to rapid climate change by releasing harmful greenhouse gases. READ MORE