Essays about: "Modell"

Showing result 1 - 5 of 2334 essays containing the word Modell.

 1. 1. Where is ‘elsewhere’ in biodiversity offsetting? A political-geographical exploration of values and localizations of offset measures in two development projects of Port of Gothenburg, Sweden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Oskar Abrahamsson; [2020-08-20]
  Keywords : Ekologisk kompensation; All-ekologi; Politisk ekologi; Människa-miljö relationer; Göteborgs hamn;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en relativt ny åtgärd vilket syftar till att minska förlusten av ekologiska värden i samband med stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt. Tidigare forskning om ekologisk kompensation har främst riktat sig till policyutveckling, ekologiska effekter, samt nyligen också dess sociala och kritiska aspekter. READ MORE

 2. 2. Propulsion system for a small unmanned aerial vehicle

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Dennis Wikman; Oscar Andersson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : For unmanned aerial vehicles there is a wide variety of selection for propulsion systems. Depending on the specific choice of system, the characteristics of the aircraft vary significantly. The choice is also dependent on the size of the UAV itself as well as desired performance and utility. READ MORE

 3. 3. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 4. 4. Model for Process Time Analysis in Magnetic Resonance Imaging : Workflow Optimization to Reduce Access Time

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Elina Broman; [2020]
  Keywords : MRI; market research Sweden; efficiency; access time; MRT; marknadsundersökning Sverige; effektivitet; väntetider;

  Abstract : Magnetic Resonance Imaging (MRI) can be used in many clinical situations, but they are limited by high costs and time-consuming properties. Most focus has been on improving the technical side of MRI, and not as much on process improvements. READ MORE

 5. 5. Cross-Functional Team Success Factors : A Case Study at a High-Growth Scale-Up

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : JONATAN AHLQVIST; EDWARD ALPSTEN; [2020]
  Keywords : Cross-functional Teams; Organizational Communication; Organizational Culture; Business Stages; Emergent Networks; Stage Setting Elements; Enablers; Team Behavior; Tvärfunktionella Cross-functional team; Organisatorisk kommunikation; Organisationskultur; Företagsstadier; Emergenta Nätverk; Enablers; Gruppbeteende;

  Abstract : In a growing digital economy, the possibilities for newly established companies are immense, and the market for innovative, disruptive products has grown exponentially. In this environment, single-person start-ups exist alongside billion-dollar organizations with thousands of employees. READ MORE