Essays about: "Modellbaserad utveckling"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Modellbaserad utveckling.

 1. 1. Robust and Adaptive Motion Control for Windscreen Wiping on Commercial Vehicles

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Peter Fjellander; [2018]
  Keywords : motion control; current measurement; windscreen wiping; dc motor; pwm; modelbased design; rörelsestyrning; strömmätning; vindrutetorkning; dc-motor; pwm; modellbaserad utveckling;

  Abstract : För att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt är vindrutetorkning är en viktig del. Men, bara för att det är en viktig del i användandet innebär det inte att det är en viktig del i utvecklingen. Detta har visat sig genom att funktionen och designen av vindrutetorkare på lastbilar har varit densamma i årtionden. READ MORE

 2. 2. Implementation of SLAM Algorithms in a Small-Scale Vehicle Using Model-Based Development

  University essay from Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Author : Johan Alexandersson; Olle Nordin; [2017]
  Keywords : SLAM; Robotics; Particle Filter; Bayes; Kalman Filter. Navigation; Localization; Mapping; ROS; Model-based development; SLAM; Robotik; Partikelfilter; Bayes; Kalmanfilter; Navigering; Lokalisering; Kartläggning; ROS; Modellbaserad utveckling;

  Abstract : As autonomous driving is rapidly becoming the next major challenge in the auto- motive industry, the problem of Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) has never been more relevant than it is today. This thesis presents the idea of examining SLAM algorithms by implementing such an algorithm on a radio con- trolled car which has been fitted with sensors and microcontrollers. READ MORE

 3. 3. Model-Based Design, Development and Control of an Underwater Vehicle

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Adam Aili; Erik Ekelund; [2016]
  Keywords : Model; Design; Development; Control; Underwater; Underwater vehicle; BlueROV; ROV; Fossen; Modelling; Parameter Estimation; Prediction-error method; Extended Kalman filter; EKF; Feedback linearisation; Attitude controller; Angular velocity controller;

  Abstract : With the rising popularity of ROVs and other UV solutions, more robust and high performance controllers have become a necessity. A model of the ROV or UV can be a valuable tool during control synthesis. The main objective of this thesis was to use a model in design and development of controllers for an ROV. READ MORE

 4. 4. Control Strategies for Active Suspension with Pneumatic Actuators

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : YUCHAO LI; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Skogsindustrin är en stor del av Sveriges ekonomi. Med hjälp av den så kallade kapa till längd metoden, vilket betyder att träden först kapas till lämplig längd och sen forslas de till sidan av en väg med hjälp av "forwarders", går det det uppnå hög produktivitet och automatisering. READ MORE

 5. 5. Model based design of an expiratory valve and voice-coil actuator and evaluation of complete expiratory system performance with a PI controller

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : MIKKO KIESI; ROBERT AXELSSON SJÖBLOM; [2016]
  Keywords : model based design; mechanical ventilation; voice coil actuator; magnetic circuit; modellbaserad design; mekanisk ventilation; talspole aktuator; magnetisk krets; marginal;

  Abstract : Mechanical ventilators are devices in critical care to assist breathing in case of expiratory dysfunction. The expiratory valve is a critical component to the ventilator as it controls the pressure in the patient’s lungs. READ MORE