Essays about: "Mogimodellen"

Found 2 essays containing the word Mogimodellen.

 1. 1. Subsidence in rift zones : analyzing results from repeated precision leveling of the Vogar Profile on the Reykjanes Peninsula, Southwest Iceland

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ingrid Anell; [2004]
  Keywords : lceland; Reykjanes Peninsula; Vogar profile; precision leveling; faulting; subsidence; modeling subsidence; Mogi model; Island; Reykjaneshalvön; Vogarprofilen; precisionshöjdmätningar; nedsjunkning; förkastningsrörelser; modellering av nedsjunkning; Mogimodellen; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: Geologi är en ung gren av naturvetenskap. Det var inte förrän på 1800-talet som geologins ädla konst började diskuteras och detta trots att moral och religiös etik dikterade annat. READ MORE

 2. 2. 1992-1998 seismicity and deformation at Mt. Eyjafjallajökull volcano

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Malou Blomstrand Stinessen; [1999]
  Keywords : Island; Mt. Eyjafjallajökull volcano; deformation; seismicity; geology; geography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sammanfattning: Målet med detta examensarbete i tillämpad geofysik är att öka förståelsen för geologiska och geofysiska processer och deras samspel under vulkanen Eyjafjallajökull i södra Island. På Island har sedan ett tiotal år tillbaka använts geodetiska mätningar med Global Positioning System (GPS) instrument och geodetiska tiltmätare för att påvisa krustal deformation, som orsakas av vulkanisk, annan magmatisk eller seismisk aktivitet. READ MORE