Essays about: "Moiz Tarar"

Found 1 essay containing the words Moiz Tarar.

  1. 1. IMPACT OF 4D MODELING ON CONSTRUCTION PLANNING PROCESS

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Author : Moiz Tarar; Dung Thi Puong Dang; [2012]
    Keywords : 4D modeling; 4D planning; 4D BIM; construction planning; planning methods;

    Abstract : .... READ MORE