Essays about: "Momsbedrägeri"

Found 1 essay containing the word Momsbedrägeri.

  1. 1. Missing Trader Fraud in the EU

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Oscar Jakobsson; [2013]
    Keywords : Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

    Abstract : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. READ MORE