Essays about: "Moose Wasting Syndrome"

Found 2 essays containing the words Moose Wasting Syndrome.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE

 2. 2. An investigation of moose calves from females with Moose Wasting Syndrome (Alces alces L.)

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jonas Kallunki Nyström; [2019]
  Keywords : Moose wasting syndrome; spongiform encephalopathy; histology; pathology;

  Abstract : Moose Wasting Syndrome in moose (Alces alces) was first discovered in Sweden in the 1980’s. It was characterised by atrophied lymphoid organs, ulcers and erosions of the mucus membranes of the digestive tract, e.g. glossitis, gingivitis, esophagitis, rumenitis and abomasitis. READ MORE