Essays about: "Mortalitet"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the word Mortalitet.

 1. 1. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Keywords : pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Abstract : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... READ MORE

 2. 2. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karl Mård; [2019]
  Keywords : Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Abstract : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. READ MORE

 3. 3. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Magdalena Sandström; [2019]
  Keywords : RVHD; RHDV; profylax;

  Abstract : Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) är en mycket smittsam virussjukdom med hög mortalitet. Den drabbar såväl vilda som tama kaniner (Oryctolagus cuniculus). Sjukdomen har sedan 1980-talet spridit sig över världen och är sedan 1990-talet endemisk i Sverige med sporadiska utbrott. READ MORE

 4. 4. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zebastian Cederblad; [2019]
  Keywords : Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Abstract : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. READ MORE

 5. 5. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Keywords : Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Abstract : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. READ MORE