Essays about: "Motivate"

Showing result 1 - 5 of 649 essays containing the word Motivate.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Keywords : Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Abstract : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. READ MORE

 2. 2. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Emma Bylund; [2021]
  Keywords : geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. READ MORE

 3. 3. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Abstract : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. READ MORE

 4. 4. EFL teachers’ experiences with transitioning to online instruction : A study during the COVID-19 pandemic

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Marcus Abrahamsson; [2021]
  Keywords : EFL; online instruction; Semi-structured interviews; TPACK;

  Abstract : Teachers need to continuously develop their Information and Communication Technology (ICT) proficiency to keep up with the rapid development of technology, and the COVID-19 pandemic has only made this more apparent. This study aims to understand how EFL-teachers exercise their teacher agency and adapt their teaching in an environment where ICT is the basis for their teaching. READ MORE

 5. 5. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Ellen Olsson; [2021]
  Keywords : alléodling; agroforestry; grönsaksproduktion; fruktodling; naturliga habitat; biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; predatorer; nyttodjur; alley cropping; silvoarable; agroforestry; vegetable production; fruit production; orchard; natural habitat; biodiversity; pollinators; predators;

  Abstract : Alléodling innebär att vedartade perenner, främst träd, planteras i rader varpå annuell gröda odlas mellan dessa rader. Systemet har mycket gamla anor men har till stor del har blivit bortglömt i och med jordbrukets intensifiering. READ MORE