Essays about: "Municipal companies"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words Municipal companies.

 1. 1. Towards Climate Neutral Facility Management : Improved Greenhouse Gas Emission Calculations for Ihus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Isabella Agerhäll; Malin Kindmark; Cecilia Stern; [2020]
  Keywords : Sustainability Spend Analysis; Emission Intensity; Emission Calculations; Facility Management; Facility Maintenance; Greenhouse Gas Emissions; the 2030 Agenda;

  Abstract : Uppsala municipality has set a goal in line with the UN’s 2030 Agenda for sustainable development to be fossil-free by 2030. To achieve this a lot of local companies have signed the Uppsala Climate Protocol. One of these companies is the municipal facility management company AB Uppsala Kommun Industrihus, Ihus. READ MORE

 2. 2. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  University essay from Linköpings universitet/Energisystem

  Author : Joakim Koski; [2019]
  Keywords : industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Abstract : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. READ MORE

 3. 3. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriel Traneborn; [2019]
  Keywords : hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Abstract : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. READ MORE

 4. 4. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Keywords : effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Abstract : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. READ MORE

 5. 5. Joining Forces : A case study on how the dynamics of strategic alliances unfold in a public-private joint venture

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Emma Karvik; Kajsa Skönby; [2019]
  Keywords : Growth; Cooperation; Strategic Alliances; Joint Ventures; Public-Private Joint Ventures; Business Development;

  Abstract : As competitive advantage is becoming more difficult to reach in the intense business world of today, many companies are turning towards cooperation to enhance their performance. A common way to achieve cooperation between firms has been through strategic alliances, where firms can fill their gaps in terms of resources and create common strategies for success. READ MORE