Essays about: "Nöjdhet"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word Nöjdhet.

 1. 1. The key to satisfaction in distance education : A qualitative study of how to achieve student satisfaction in distance-based education.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Daniel Johansson; Filip Smith; [2020]
  Keywords : E-learning; Interaction; Satisfaction; Distance Education; Expectation-confirmation theory; E-lärande; Interaktion; Nöjdhet; Distansutbildning; Expectation-confirmation theory;

  Abstract : E-learning is something that has grown very fast for many years as today's technology is constantly evolving and gives us new opportunities. E-learning enables distance education in many ways and does this regardless of time and space. It represents a large part of today's education and therefore quality is important. READ MORE

 2. 2. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Keywords : Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Abstract : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. READ MORE

 3. 3. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Aleksander Teigen; [2019]
  Keywords : Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Abstract : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. READ MORE

 4. 4. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Magnus Persson; [2019]
  Keywords : köpprocess; skogsfastigheter; förmedlingsprocess; överlåtelse; mervärde; skogsägare; skogsäljare; skogsmäklare;

  Abstract : Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. READ MORE

 5. 5. Home Delivered Meals II : older Adults Sensory Perceptions and Satisfaction from Assistant Nurses Perspective

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Author : Sarah Forsberg; [2019]
  Keywords : Home delivered meals; home-dwelling; older adults; sensory; perceptions; satisfaction; assistant nurses; home care service; Hemlevererade måltider; hemmaboende; äldre; sensorisk; uppfattningar; nöjdhet; undersköterskor; hemtjänst;

  Abstract : Introduction: Overall meal satisfaction and sensory properties of the food have been seen to impact the nutritional status in older adults living in residential care homes. However, there is a lack of studies focusing on home-dwelling older adults’ perceptions and satisfaction of home delivered meals. READ MORE