Essays about: "NATIONAL PARK"

Showing result 1 - 5 of 178 essays containing the words NATIONAL PARK.

 1. 1. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE

 2. 2. Nature Conservation, Collaboration and Claims : A Discourse Analysis of the Vålådalen-Sylarna-Helags National Park Process

  University essay from Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Linn Flodén; [2021]
  Keywords : Nature conservation; nature protection policies; Indigenous peoples; discourse analysis; postcolonial;

  Abstract : As a policy field, nature conservation has a problematic history. Setting aside nature forprotection has often entailed the marginalization of Indigenous peoples, their claims, and their traditional lands. Some argue that a shift is occurring in Swedish nature protection policies, from top-down governing modes to collaborative forms. READ MORE

 3. 3. Changes in the oak (Quercus robur) population in Dalby Söderskog national park 2011–2020 : stem size distribution, spatial distributions, vitality and mortality

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johan Larsson; [2021]
  Keywords : forest reserve; national park; long-term study; oak; oak regeneration; Quercus robur;

  Abstract : A recent oak (Quercus robur) decline has been noticed and studied in Europe during the last few decades. This decline in combination with failure in natural regeneration could threaten not only oak populations, but also oak-associated species. READ MORE

 4. 4. What can a National Park bring to Gotland? : A case study on Bästeträsk National Park in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Giorgia Alberti; [2021]
  Keywords : National Park; community participation; regional development; sustainability; Gotland;

  Abstract : The role of community participation in protected areas has long been debated. Sweden is in the process of establishing two new National Park, of which one is located on the island of Gotland. In order to figure out the best approach to management of the area, it is important to listen to the residents. READ MORE

 5. 5. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Eric Sandelin; [2021]
  Keywords : ex situ; in situ; ormbunke; bevarande; nederbörd; luftfuktighet; sporer; förna;

  Abstract : Skuggbräken är en akut hotad ormbunke med en enda känd lokal på Söderåsens Nationalpark, i Skåne. Detta är ett förarbete för att kunna utveckla en bevarandeplan för arten och kunna bevara populationen i odling, ex situ. READ MORE