Essays about: "NATURE OF OUR ENVIRONMENT"

Showing result 1 - 5 of 263 essays containing the words NATURE OF OUR ENVIRONMENT.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Keywords : Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Abstract : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. READ MORE

 3. 3. Transition Town Ulvsunda - sustainable reconstruction in post-industrial cities

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Judia Avenine; [2022]
  Keywords : urban planning; post-industrial cities; sustainability; urban renewal; urban reconstruction;

  Abstract : As space is becoming more scarce in cities worldwide, as well as concerns regarding sustainability and exploitation of nature, redevelopment and regeneration of existing sites is becoming a more sought after approach. At the same time, urban planners are raising concerns regarding the increasing homogeneity and segregation in cities calling for more mixed use and having cities reflect the complex web of interactions between people, industry and other actors. READ MORE

 4. 4. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 5. 5. Is it out of our hands? : A case study of sustainability interpretations and implementations regarding Tiveden National Park

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Rosanna Stridell; [2022]
  Keywords : sustainability; Tiveden National Park; management; interdisciplinarity; nature-based tourism; hållbarhet; Tivedens nationalpark; förvaltning; transdisciplinärt; naturturism;

  Abstract : Sustainable changes become increasingly urgent with the climate crisis, which makes it necessary to study the human-environmental relationship. Tiveden National Park is a shared environment, and this thesis studied how sustainability was interpreted and implemented in the management of the park. READ MORE