Essays about: "Nader"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word Nader.

 1. 1. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Askaner; [2019]
  Keywords : invasiva växter; Fallopia japonica; Heracleum mantegazzianum; Impatiens glandulifera; spridningsmekanismer; invasionspotential; jätteloka; Parkslide; jättebalsamin;

  Abstract : Avsikten med rapporten är att skapa en större förståelse för invasiva växters livscykler, spridning och etableringsförmåga för att bättre kunna föreslå bekämpningsåtgärder. Rapporten fokuserar på idag tre mer kända invasiva arter Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianumsamt Impatiens glandu-lifera. READ MORE

 2. 2. Analysis of imbalance settlement designs in electricity systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Alice Lecordier; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This report analyses the eciency and re-distributive eects of diverseImbalance settlement designs in the electricity market. This work relieson an on-going EDF(Electricite de France) research project on electricitybalancing and is based on a simulator tool, SiSTEM, developed by EDFand the University of Liege. READ MORE

 3. 3. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Gro Hylén; [2018]
  Keywords : VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Abstract : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. READ MORE

 4. 4. Shifting the sun : Can coupling Lithium-ion batteries with solar power be economically justified in a Dutch setting?

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Martin Olsson; Carl Axel Wiborg; [2018]
  Keywords : ESS; BMS; PV; grid applications; energy market; the Netherlands; centralized batteries; battery technologies; battery storage; li-ion;

  Abstract : The rapid development of the lithium-ion battery industry is currently driving down sys-tem costs as a result of maturing processes. Decreasing system costs enables additional revenue streams and applications, provided through li-ion battery storage, to be ex-plored. READ MORE

 5. 5. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Lätt; [2017]
  Keywords : Kalciumbrist; Kalcium; Medullärben; Kalvningsförlamning;

  Abstract : Kalciumbrist är ett kostsamt tillstånd för produktionen. När värphöns drabbas av kalcium-brist försämras skalkvaliteten på äggen och tillslut avtar äggproduktionen. Mjölkkor drabbas oftast av akut kalciumbrist före eller efter kalvning, vilket ofta leder till höga veterinärkost-nader och kan även orsaka andra sjukdomar. READ MORE