Essays about: "Nadine März"

Found 1 essay containing the words Nadine März.

  1. 1. When did the Kalahari craton form? : constraints from baddeleyite U-Pb geochronology and geo-chemistry of mafic intrusions in the Kaapvaal and Zimbabwe cratons

    University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Author : Nadine März; [2010]
    Keywords : geography; geology; Kalahari craton; baddeylite U-Pb geochronology; mafic intrusions; Kaapvaal craton; Zimbabwe craton; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Nordost om Bushveldkomplexen i Kaapvaal kratonen finns en mäktig gångsvärm av nordost-orienterade diabasgångar tillhörande ”the Black Hills dyke swarm”. Med hjälp av U- Pb metoden av mineral baddeleyit daterades fem gångar inom ålderspannet 1.87 - 1.85 Ga, där två av dem ger exakta åldrar på 1852 ± 5 Ma och 1863 ± 7 Ma. READ MORE