Essays about: "Nathalie Lidemalm"

Found 1 essay containing the words Nathalie Lidemalm.

  1. 1. Lönsamhet i nötköttsproduktion : avskrivningarnas betydelse för svenska nötköttsproducenter

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Sara Hallin; Nathalie Lidemalm; [2011]
    Keywords : nötkött; kapitalkostnader; avskrivningar; byggnader; ekonomi; lönsamhet;

    Abstract : Lönsamheten i det svenska lantbruket har försämrats under de senaste åren. Den svenska nötköttsproduktionen uppvisar samma trend med en fallande lönsamhet och även färreproducenter. Ökade priser på mark och en stark konkurrens från utlandet är bidragande faktorer till de problem som branschen uppvisar. READ MORE