Essays about: "Nationell identitet"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Nationell identitet.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Keywords : Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Abstract : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. READ MORE

 2. 2. Modern Turkish National Identity in Museums : Representation Analysis in Istanbul Museums and Heritage Sector Between 2010-2020

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Lilaf Ajjo; [2021]
  Keywords : National identity; Turkey; National identity representation; Power; Narrative representation; Heritage use; Nationell identitet; Turkiet; nationella museer; folkrepresentation; makt; kollektivt minne;

  Abstract : The representation of national identity in museums of the 21st century´s diverse and multicultural societies is a challenging task. It is a task that involves questions of narrative and heritage inclusivity as well as questions of power and ideology. READ MORE

 3. 3. Interpretations of Nordic Culture: A case study on conceptualisations of Nordic culture in today’s artistic and cultural field

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Panu Heiskanen; [2021]
  Keywords : cultural analysis; ethnography; Nordic culture; Nordic identity; artistic and cultural life; cultural field; Nordic Culture Fund; Cultural Sciences;

  Abstract : The Nordic region is a geopolitical and cultural region known for its high living standard, democracy and equality, as well as for its innovative, green and sustainable lifestyle. Previous studies have primarily focused on the state and development of Nordic society and culture from a historical, economic, and political perspective, showing how different decisions and processes through history have contributed to the current state in the region. READ MORE

 4. 4. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2020]
  Keywords : governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Abstract : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. READ MORE

 5. 5. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Maral Afsharian; [2020]
  Keywords : Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Abstract : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. READ MORE