Essays about: "Natural Rate of Interest"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words Natural Rate of Interest.

 1. 1. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Torbjörn Jakobsson; Gustav Sven Hultén; [2021]
  Keywords : markberedning; enkät; intervju; återbeskogning;

  Abstract : Skogens roll blir allt viktigare för samhället i takt med att vi ställer om till en bioekonomi och för att säkra den framtida skogsråvaran som kommer behövas är det viktigt att uppnå en godkänd föryngring. Under senare år har andelen godkända föryngringar ökat, mycket tack vare effektivare föryngringsåtgärder bland annat högre utnyttjande av markberedning och plantering. READ MORE

 2. 2. Assessment of Groundwater Flow to Lake Bolmen

  University essay from Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Author : Massimiliano Favaro; [2021]
  Keywords : Groundwater; modelling; MODFLOW; GMS; hydrogeology; Technology and Engineering;

  Abstract : This work reports the research and findings concerning the processes of groundwater flow and distribution to lake Bolmen in the Småland region, Sweden. The watershed of Bolmen is of high interest since it provides water for drinking and energy purposes, representing a resource of notable importance for the society of southern Sweden. READ MORE

 3. 3. Circular economy in the Swedish building sector: Investigating options for old windows

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Amra Lukac; Tarik Ljajic; [2021]
  Keywords : Circular economy; reuse; recycle; windows; LCA; LCC; embodied energy; Technology and Engineering;

  Abstract : The construction industry is expected to generate 2.2 billion tons of waste by the year 2025 and was responsible for 39 % of GHG emissions generated by the building processes and energy consumption, in 2017. READ MORE

 4. 4. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 5. 5. Feasibility study for a 300kW pilot scale hydrogen production process from wood biomass : The case of Sandviksverket, Växjö

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Derick Samjeila Ewang; [2020]
  Keywords : Hydrogen; Biomass; Pyrolysis; Gasification; Combustion.;

  Abstract : Historically, fossil fuel sources (coal, oil and natural gas) have played significant role in meet global energy demand. As global population continue to rise, more and more energy resources are needed and there is a continuous depletion of these energy resources. READ MORE