Essays about: "Naturbruksgymnasier"

Found 3 essays containing the word Naturbruksgymnasier.

 1. 1. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Bladh; [2018]
  Keywords : övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Abstract : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av naturbruksgymnasiers hållning av & undervisning om katt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Angelica Nordqvist; [2010]
  Keywords : Katt; Naturbruksgymnasier; Undervisning; Djurhållning;

  Abstract : Antalet herrelösa och/eller förvildade katter i Sverige är ungefär 100 000 och många olika åtgärder har gjorts för att försöka få bukt med problemet. Hur ska man få kattägare att bli ansvarsfulla, att ta hand om sina katter och inte bidra till en ökad population av herrelösa katter? Studier har visat att utbildning och kunskap är mycket viktigt för människors attityd och syn på katter. READ MORE

 3. 3. Tycker dagens naturbrukselev att djurskötaryrket har hög status?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bodil Bardosson; [2005]
  Keywords : student; yrke;

  Abstract : In this degree project I have tried to analyse thoughts about what's important in the future work among students that are leaving the Land and animal husbandry programme. I have also asked employer to understand to what degree they knew about the coming employees thoughts about the future. READ MORE