Essays about: "Naturnära boendemiljö"

Found 2 essays containing the words Naturnära boendemiljö.

 1. 1. Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling : kommunal planering och unga vuxnas boendepreferenser i Vilhelmina

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Julia Carlsson; [2010]
  Keywords : Innehållsanalys; Inflyttning; Naturnära boendemiljö; Kommunal översiktsplan; Hållbar utveckling; Skogens sociala värden;

  Abstract : Vilhelmina är en inlandskommun med vikande befolkningsunderlag. För att vända trenden krävs bland annat en god fysisk planering som kan locka unga vuxna att återvända till eller stanna kvar i hembygden. READ MORE

 2. 2. Funktion och upplevelse : faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christian Wintenby; [2005]
  Keywords : bostadsområde; Tierp; trädgårdsstad; planering;

  Abstract : This thesis is a study of residential environments and a design concept for a proposed housing area in Tierp. The industrial era created a need for the central planning of housing. The confined environments that arised in cities during the 19th century, together with modernistic and democratic ideas, led to regulations in planning and housing. READ MORE