Essays about: "Nc"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word Nc.

 1. 1. Smaksättning av vegetabilisk yoghurt på Vicia faba

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ellen Landström; [2022]
  Keywords : Vicia faba; åkerböna; bondböna; yoghurt; vegetabiliskt; smaksättning; närproducerat; proteinskifte;

  Abstract : En övergång från animaliska till vegetabiliska proteiner är en attraktiv strategi för att förbättra livsmedelsproduktionen samt minska belastningen på miljön. Bondöna (Vicia faba) är en lämplig proteingröda att odla i Sverige vilket skulle gynna det svenska jordbruket samt var gynnsamt då trenden i samhället just nu är ett intresse för närproducerat. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Oversampling Methods For Artificial Neural Network Classification of Lung Cancer

  University essay from KTH/Datavetenskap

  Author : Alexander Söderhäll; David Cederström; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : New methods of assessing lung cancer (LC) risk is being researched. Gregory R. Hart et. al [15] developed an artificial neural network (ANN) that used many features related to LC risk. READ MORE

 3. 3. Ghosts of Our Past: Neutrino Direction Reconstruction Using Deep Neural Networks

  University essay from Uppsala universitet/Högenergifysik

  Author : Sigfrid Stjärnholm; [2021]
  Keywords : neutrino; neural network; ICECUBE; AI; convolutional neural network; CNN; askaryan emission; charged current; neutral current; CC; NC; Keras; TensoFlow; neutrino; neuralt nätverk; ICECUBE; AI; askaryan emission; Keras; TensorFlow;

  Abstract : Neutrinos are the perfect cosmic messengers when it comes to investigating the most violent and mysterious astronomical and cosmological events in the Universe. The interaction probability of neutrinos is small, and the flux of high-energy neutrinos decreases quickly with increasing energy. READ MORE

 4. 4. Anpassningsbara kycklingar : Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Veronika Winnberg; [2021]
  Keywords : värphöns; stress; anpassning; tonic immobility; H L ratio;

  Abstract : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur kycklingars tidiga uppväxtmiljö påverkar deras förmåga att anpassa sig och hantera stress. Djur som lever i en berikad miljö får större möjlighet att lära sig hantera fler utmaningar vilket kan leda till att de blir bättre på att hantera förändringar i miljön senare i livet. READ MORE

 5. 5. Cross-comparison of Non-Linear Seismic Assessment Methods for Unreinforced Masonry Structures in Groningen

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Viktor Peterson; Zihao Wang; [2020]
  Keywords : Non-linear time-history analysis; non-linear pushover analysis; N2- method; equivalent frame model; continuum model; numerical seismic assessment; unreinforced masonry buildings iv;

  Abstract : A large amount of low-rise unreinforced masonry structures (URM) can be foundin Groningen, the Netherlands. More and more induced earthquakes with shortduration have been detected in this region due to gas exploitation. READ MORE