Essays about: "Neda Abdolrashidi"

Found 1 essay containing the words Neda Abdolrashidi.

  1. 1. Towards the integration of quality management and business analytics

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Author : Neda Abdolrashidi; Niklas Glaerum; [2014]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE