Essays about: "Nelly Carlsson"

Found 1 essay containing the words Nelly Carlsson.

  1. 1. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Nelly Carlsson; [2019]
    Keywords : antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

    Abstract : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. READ MORE