Essays about: "Nervous System"

Showing result 1 - 5 of 170 essays containing the words Nervous System.

 1. 1. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Thilén; [2024]
  Keywords : katt; vingelsjuka; rustrelavirus; icke-suppurativ meningoencefalomyelit; Sverige;

  Abstract : Vingelsjuka hos katt är en allvarlig neurologisk sjukdom som ofta har dödlig utgång. Sjukdomen har rapporterats i Sverige sedan början av 1970-talet, huvudsakligen i området runt Mälaren. READ MORE

 2. 2. The effect of sex hormones on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in women : A systematic review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Patricia B. Rujoiu; [2023]
  Keywords : Reproductive steroids; sex hormones; menstruation; ADHD;

  Abstract : The influence of sex hormones on Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms in women has gained attention in recent years. This systematic review examines the impact of hormonal fluctuations, such as those occurring during the menstrual cycle, puberty, adulthood, and menopause, on ADHD symptoms in women. READ MORE

 3. 3. Metabolic Crisis Induced by Antiepileptic Drugs in Patients with Mitochondrial Epilepsy : The Effect of Valproic Acid, Topiramate and Propofol on Mitochondrial Function

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Author : Angelica Dahlgren; [2023]
  Keywords : ATP; epilepsy; mitochondria; oxygen consumption; propofol; topiramate; valproic acid;

  Abstract : Mitochondria are important cytosolic organelles present in nearly all eukaryotic cells. The main function of mitochondria are to generate the vast majority of ATP through the process of oxidative phosphorylation. READ MORE

 4. 4. Combining doxorubicin and gemcitabine with targeted drugs as a treatment option for high-risk neuroblastoma

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Alexandra Johannesson; [2023]
  Keywords : neuroblastoma; doxorubicin; gemcitabine; targeted drugs; ATM; neuroblastom; doxorubicin; gemcitabin; målinriktade läkemedel; ATM;

  Abstract : Neuroblastom är en barncancer som uppstår ur det sympatiska nervsystemet och drabbar omkring 15 barn i Sverige varje år. Högriskvarianten är associerad med mycket hög dödlighet och risk för återfall, vilket tros ha att göra med att tumörernas ovanligt heterogena sammansättning tillåter resistenta subpopulationer att motstå konventionella behandlingsmetoder. READ MORE

 5. 5. Molecular characterization of vascular malformations using single-cell RNA sequencing and immunohistological analysis

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Amanda Norrén; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : CCM is a human disease in which vascular malformations develop in the central nervous system, predominantly in the brain. The malformations which can measure up to several centimeters in size are dilated and leaky vessels, with unstable cellular junctions and thin vessel walls. READ MORE