Essays about: "Neurologiska funktioner"

Found 2 essays containing the words Neurologiska funktioner.

 1. 1. Alfakloralos : ett gift eller bekämpningsmedel?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sandra Dahlström; [2017]
  Keywords : alfakloralos; hund; hundar; bekämpningsmedel; förgiftning;

  Abstract : Alfakloralos har i dagsläget två olika användningsområden, som bekämpningsmedel och som anestesimedel. I Sverige används det som bekämpningsmedel mot möss, medan det internationellt även används mot råttor, fåglar och mullvadar. Det andra användningsområdet är som anestesimedel på försöksdjur. READ MORE

 2. 2. Fiskar är djur?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Granquist; [2010]
  Keywords : Fisk; Välfärd; Djurskydd; Smärta; Inlärning; Neurologiska funktioner;

  Abstract : Idag jobbar många för att djuren ska ha det så bra som möjligt, bland annat genom att förbättra försöksmetoder och lagstiftning. Tyvärr verkar det för mig som att fiskarna ofta glöms bort i det här arbetet. Därför vill jag i den här studien försöka reda ut huruvida fiskar är kännande på liknande sätt som däggdjur är. READ MORE