Essays about: "Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 1. 1. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Keywords : Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Abstract : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. READ MORE

 2. 2. PCA based dimensionality reduction of MRI images for training support vector machine to aid diagnosis of bipolar disorder

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Beichen Chen; Amy Jinxin Chen; [2019]
  Keywords : Bipolar disorder; diagnosis; computer-aided medical diagnosis; SVM; Support vector machine; PCA; Principal component analysis; dimensionality reduction; feature reduction; neuroimaging; MRI; sMRI; machine learning; classification; psychiatric disorders; mental illness; Bipolär sjukdom; diagnotisering; datorstödd medicinsk diagnotisering; SVM; stödvektormaskin; PCA; principalkomponentanalys; MRI; magnetisk resonanstomografi; MRT; dimensionalitetsreduktion; maskininlärning; dimensionsreduktion; klassificering; psykiska sjukdomar;

  Abstract : This study aims to investigate how dimensionality reduction of neuroimaging data prior to training support vector machines (SVMs) affects the classification accuracy of bipolar disorder. This study uses principal component analysis (PCA) for dimensionality reduction. READ MORE

 3. 3. Language and pragmatic abilities in children with ADHD and/or Autism Spectrum Disorder : The importance of Speech and Language Pathologists in neurodevelopmental assessment

  University essay from Uppsala universitet/Logopedi

  Author : Johanna Hartler; [2016]
  Keywords : Language; pragmatics; narrative ability; ADHD; ASD; SLP; Språk; pragmatik; narrativ förmåga; ADHD; autism; logoped;

  Abstract : Children with neurodevelopmental disorders like Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and/or Autism Spectrum Disorder (ASD) often suffer from variable impairments in language and pragmatic abilities. The purpose of this study was to investigate language and pragmatics in children with ADHD and/or ASD (D-group) compared with a control group with no diagnose (ND-group). READ MORE

 4. 4. Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum - för elever med speciella behov

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Charlotte Bährner; [2012]
  Keywords : lärmiljöer; lärstilar; hälsofrämjande miljöer; ljudlandskap; brusljud; koncentrationssvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; utepedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Abstract : Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum diskuteras alldeles för lite. Den här studien visar att skolbyggnadens och skolgårdens utformning och dess innehåll har betydelse för elevens kunskapsinhämtning, välbefinnande, leklust och koncentrationsförmåga. READ MORE

 5. 5. Upplevelser av det obligatoriska skolväsendet : Gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin grundskoletid

  University essay from Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Author : Johan Grönkvist; [2008]
  Keywords : ADHD; Asperger syndrome; school; neuropsychiatric disorders; ADHD; Aspergers syndrom; skola; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Abstract : The purpose with this study is to describe what individual pupils with neuropsychiatric disorders, such as Asperger syndrome and ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), think of their time in the nine-year compulsory school. The intention is to, from a social and spatial point of view elucidate their experiences, on the basis of their specific needs and the commission and the curriculum of the compulsory school. READ MORE