Essays about: "New Public Management"

Showing result 1 - 5 of 518 essays containing the words New Public Management.

 1. 1. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 2. 2. Optimisation of a LOX/Ethanol rocket engine ignition

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Pierre Collard; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : For more than half a century, humanity has achieved the feat of extracting itself from the earth's atmosphere and sailing into space, broadening the spectrum of knowledge and curiosity. Although space market seemed mastered and stable the arrival of new private players has reorganized the sector through new technological choices. READ MORE

 3. 3. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 4. 4. Strategies for regional deployment of hydrogen infrastructure : The case of North Rhine-Westphalia, Germany

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Roberto Di Molfetta; [2022]
  Keywords : Hydrogen; Infrastructure rollout; Supply chain pathways; Mobility; Hydrogen buses.;

  Abstract : In response to the growing urge towards decarbonisation, more and more initiatives have been set to reduce and/or compensate the level of CO2 (carbon dioxide) emitted by human activities, which is one of the main responsible of the incumbent threats of “global warming” and “climate change”. “Climate neutrality by 2050” has become a decisive topic for political agendas worldwide and, against that background, the hydrogen economy can play a significant role. READ MORE

 5. 5. Ivermektinbehandling av svenska hästar naturligt infekterade med cyathostominer : utvärdering av effekt och egg reappearance period

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecca Lindfors; [2022]
  Keywords : små blodmaskar; liten blodmask; makrocykliska laktoner; avmaskning; anthelmintikaresistens; ERP; FECR;

  Abstract : Små blodmaskar, cyathostominer, är hästens vanligaste inälvsparasit. Parasiterna har en direkt livscykel som innefattar både ett frilevande stadium på betesmark samt utveckling och förökning inne i värddjuret. READ MORE