Essays about: "Nicole Gandre Lauridsen"

Found 1 essay containing the words Nicole Gandre Lauridsen.

  1. 1. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
    Keywords : goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

    Abstract : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. READ MORE