Advanced search

Showing result 1 - 5 of 183 essays matching the above criteria.

 1. 1. Diversity is best : A literary analysis of how Mark Haddon’s “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” may promote understanding and awareness towards the social construct of neurodiversity  

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Julia Hollertz; [2019]
  Keywords : Neurodiversity; English Level 6; Fundamental Values; Autism Spectrum Disorder; Neurotypicality; Social Model of Disability; Accurate Representation; Self-determination; Impairments; Disability;

  Abstract : This essay investigates how the first person narrative of Mark Haddon’s neurodiverse protagonist in The Curious Incident of the Dog in the Night-Time raises awareness for the complexity of neurodiversity in relation to a neurotypical society. This has been done by applying the critical lens of Disability Studies and Disability Studies in Education to explain how disability is a concept of social and cultural construct. READ MORE

 2. 2. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 3. 3. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Petersson; [2019]
  Keywords : lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Abstract : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. READ MORE

 4. 4. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Denise Marklund; [2019]
  Keywords : pruritus; itching; IceTag; accelerometer;

  Abstract : It is well known that IBH in horses causes itching which in turn can lead to open wounds. The suffering and pain related to an open wound is relatively obvious, but less is known about how itching affect the welfare in the horse. READ MORE

 5. 5. Temporal and Spatial Models for Temperature Estimation Using Vehicle Data

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Lisa Eriksson; [2019]
  Keywords : Temperature Estimation; Temporal Dependency; Spatial Dependency; Kalman Filter; EKF; Data Fusion; CP; CV; Singer Model;

  Abstract : Safe driving is a topic of multiple factors where the road surface condition is one. Knowledge about the road status can for instance indicate whether it is risk for low friction and thereby help increase the safety in traffic. The ambient temperature is an important factor when determining the road surface condition and is therefore in focus. READ MORE