Essays about: "Niklas Arvidsson"

Found 3 essays containing the words Niklas Arvidsson.

 1. 1. Recipes for Sustainability Success: Serving Seven Strategic Solutions

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Hanna Angel; Giulia Ardito; Karolina Arvidsson Kvissberg; Margot Brahmi; Diego Cattolica; María Gabriela Cordero Vasquez; Lorraine Guerin; Frida Hansson; David Helsing; Tristan Hess; Taein Jung; Maria Amosa Diamara Jäppinen; Nikki Kelderman; Qintong Liu; Dominika MacHek; Banne Matutu; Andreea Miu; Joshua Newton; Ana Cristina Nieto Enrigue; Indra Jeeva Kumari Palugaswewa; Michael Port; Angelica Rivera Diaz; Corey Stewart; Simo Sulkakoski; Michael Toulch; Niklas Wehner; Julia Winslow; Alexandra Wu; [2018]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Edwin Arvidsson; Niklas Winell; [2013]
  Keywords : Affärssystem; ERP; Förändring; Organisation; Kritiska faktorer; Bransch; Fristående kurs;

  Abstract : Vilka är framgångsfaktorerna vid implementering av affärssystem i företag inom livsmedelsbranschen? Datainsamlingen till undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Författarnas slutsatser från den här undersökningen är att framgångsfaktorerna vid implementeringen av affärssystem i livsmedelsbranschen är: Att företagsledningen visar engagemang, det finns tydliga strategiska mål, bra implementationsteam samt projektledare, företaget har en kultur som är öppen för förändring, valet av system passar företagets struktur, att systemet testas så korrekt data förs in, att användarna utbildas, att det finns någon person som är ansvarig för change management och kommunikation inom projektet och organisationen. READ MORE

 3. 3. Argument för prissättning av skogsfastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Niklas Arvidsson; [2009]
  Keywords : Icke-monetär nytta; spekulation; skogsfastigheter; avkastningsvärdering;

  Abstract : The world economy of today is in an extensive financial crisis which has lead to the fact that people seek well placed investments and securing of capital, something that by many people can be found in forest investment. The price of forest estates has increased with 90 % during the last 5 years and marketing polls indicate a positive belief in the future among forest owners. READ MORE