Essays about: "Nimis"

Found 5 essays containing the word Nimis.

 1. 1. Chasing Swans

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Frithiof Engzell Waldén; [2019]
  Keywords : Aesthetics ; Appearance ; Beauty ; Discourse ; Theory ; Landsort ; Nimis ; Bergshamra ; Ulriksdal ; Pavilion ;

  Abstract : The last few years have seen an increasingly infected public debate about the appearance of contemporary buildings. Regardless of where one personally stands, this ought to be cause for architects to examine their own understanding of aesthetics. This project is an exercise in articulating and examining questions of architectural form. READ MORE

 2. 2. Landscape artists - Between land, art and landscape architecture : with examples from Maya Lin, Lars Vilks, Monika Gora and Martha Schwartz

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Nika Jansa; [2011]
  Keywords : art; landscape architecture; land art; site-specific; landscape artists;

  Abstract : Art has always been one of the most indeterminable notions. All the different art forms make it even harder to define and comprehend. But at the same time it is something that often gives and rarely takes, evokes emotions, gives structure and meaning to our world. Art of public spaces usually means works on sites with open public access. READ MORE

 3. 3. Objektet i platsen, platsen i objektet

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Nadja Lind; [2011]
  Keywords : land art; site specific art; jordkonst; platsspecifik konst; samspel; Nimis; The Opposite Sphere; Double Dribble;

  Abstract : Hur kan samspelet mellan objekt och plats se ut och vad kan det kallas? Genom litteraturstudier och observationer undersöks samspelet mellan konstverk och allmänt tillgänglig plats. De objekt som undersöks är konstverk i tre olika miljöer; en stadsmiljö, en naturmiljö och en park, vilken kan ses som en blandning av de två förstnämnda. READ MORE

 4. 4. Investigating Magma Plumbing Beneath Anak Krakatau Volcano, Indonesia : Evidence for Multiple Magma Storage Regions

  University essay from Uppsala universitet/Berggrundsgeologi

  Author : Börje Dahrén; [2010]
  Keywords : Anak Krakatau; thermobarometry; magma plumbing; clinopyroxene; plagioclase;

  Abstract : Improving our understanding of magma plumbing and storage remains one of the majorchallenges for petrologists and volcanologists today. This is especially true for explosivevolcanoes, where constraints on magma plumbing are essential for predicting dynamicchanges in future activity and thus for hazard mitigation. READ MORE

 5. 5. Där konst och natur möts : om hur konsten kan fungera som en ingång till naturen

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Marielle Karlsson; [2010]
  Keywords : konst; natur; landskap; landskapsarkitektur; land art; genius loci; Nimis; Ale stenar; Kivik Art Centre; Wanås;

  Abstract : På vilket sätt kan konst var ett sätt att locka människor till att besöka naturen? Kring denna fråga, sett ur ett landskapsarkitektperspektiv, kretsar det här examensarbetet. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där avsikten är att få en djupare förståelse om begrepp såsom landskapsarkitektur, konst, natur och Land Art. READ MORE