Essays about: "Nina Alfredsson"

Found 1 essay containing the words Nina Alfredsson.

  1. 1. An analysis of the robustness of SAS crew schedules

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Author : Nina Alfredsson; Josefin Angvarson; [2015]
    Keywords : Robusthet; schemaläggning; besättningsscheman; flygbolag; nyckeltal;

    Abstract : Scandinavian Airlines (SAS) är nordens största flygbolag och har en besättning på 5 000 personer med baser i Danmark, Norge och Sverige. SAS besättningsscheman för kabinpersonal med bas Stockholm samt piloter med samma bas och kvalifikationer för flygplanstypen Boeing 737 har analyserats. READ MORE