Essays about: "Nina Wiman"

Found 2 essays containing the words Nina Wiman.

 1. 1. Dynamisk arbete med vegetation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Wiman; [2014]
  Keywords : dynamic; design; young stands; appearance; plantingmodels; trees;

  Abstract : Nybyggda parker och grönytor runtom i vårt land designas idag ofta utifrån ett slutgiltigt utseende. Med detta menas att en park som i slutändan förväntas domineras av tio stora ekar, planteras med tio ekar. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar spårvägen rumsligheten i staden?

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Nina Wiman; [2010]
  Keywords : spårväg; kollektivtrafik; rum; rumslighet; läsbarhet; gaturummet;

  Abstract : .... READ MORE