Essays about: "Non Timber Forest Products"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words Non Timber Forest Products.

 1. 1. Synergies and trade-offs between REDD+ pilot project and communities’ livelihoods : case study in Nepal

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Priscilla Cubo; [2018]
  Keywords : carbon trading; community forestry; Nepal; NTFPs; REDD ; rural livelihood;

  Abstract : Carbon trading through Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, forest conservation, sustainable management of forests and enhancement of carbon stocks (REDD+) payment scheme has been initiated to reduce greenhouse gas emission from deforestation and forest degradation. However, there are several critics about the implementation of REDD+ in developing countries. READ MORE

 2. 2. Inclusion of local actors in Sustainable Development Projects : Evaluation of co-management in Sustainable development projects based in the Bolivian Amazonia

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sebastian Caballero Paz; [2018]
  Keywords : Co-generation of knowledge; co-management; local participation; sustainable development;

  Abstract : Sammanfattning  En av utmaningarna för de projekt som arbetar med hållbar utveckling är att mäta och analysera nivån på lokalt deltagande. Lokalt deltagande betraktas som en nyckelaspekt för att genomföra långsiktiga processer som kan bidra till bevarande av ekosystem och även förbättra förhållandena för lokala aktörer. READ MORE

 3. 3. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 4. 4. Business models for sustainable investments in the context of tropical forest restoration

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Anna Borgersen; [2017]
  Keywords : Sustainable development; business innovation; forest landscape restoration; sustainable business model; sustainable business; triple bottom line;

  Abstract : The Tropics continue to provide the most biologically diverse and carbon rich forest in the world, but they are being lost at alarming rates. To meet the global climate change targets and the UN sustainable development goals, financing is urgently needed to speed up and increase tropical forest restoration. READ MORE

 5. 5. Stillestånd för rundvirkesbilar utan kran : en studie i effekter och orsaker till icke-värdeskapande tid

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Ingrid Thelin; [2016]
  Keywords : väntetid; stopptidsregistring; produktionsbortfall; rundvirkestransport; grupptransport; orsaksanalys; logistik; skogstransporter; waiting time; stop-time registration; production shortfall; round timber transport; group transport; analysis of causes; logistics;

  Abstract : Bakgrund: Lönsamheten för rundvirkestransportörer är låg och konkurrensen är hård. Åkerierna drivs mellan prispress från skogsbolagen och minskad efterfrågan från industrierna. READ MORE