Essays about: "Nordhav"

Found 1 essay containing the word Nordhav.

  1. 1. Nordpuls - En pulserande ny stadsdel i norra Köpenhamn, med fokus på tre rekreativa mötesplatser i Inre Nordpuls

    University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Author : Thérèse Magnusson; [2011]
    Keywords : Nordhav; stadsplanering; Köpenhamn; puls; tävling; landskapsarkitektur;

    Abstract : I Maj 2008 utlyste Köpenhamns kommun i samarbetemed Akademisk arkitektförening en öppen,internationell idétävling om Nordhavn.För första gången i historien bor fler folk urbant än pålandsbygden. READ MORE