Essays about: "Norra Sorgenfri"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Norra Sorgenfri.

 1. 1. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Rosin; [2022]
  Keywords : gatan; social interaktion; social potential; möten; offentliga platser; sociala platser;

  Abstract : Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar planprogrammen för två områden i Malmö. READ MORE

 2. 2. Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet : en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Örman; [2021]
  Keywords : planering; kultur; föreningsliv; offentlighet; assemblageteori; aktör; Malmö; Norra Sorgenfri; Sofielunds verksamhetsområde; kulturljudzon; bostadsetablering;

  Abstract : The purpose of this study is to examine the relation between culture and association activities on the one hand and the public life of the city on the other. I will explore how this relation is manifested in the planning of two districts in Malmö: Norra Sorgenfri and Sofielunds verksamhetsområde. READ MORE

 3. 3. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Ivic; Malin Törnvi-Olandersson; [2021]
  Keywords : grön infrastruktur; exploatering; förtätning; kritisk diskursanalys; Malmö; Norra Sorgenfri; kommunal planering; tredimensionella modellen;

  Abstract : Förtätning är en allmänt accepterad lösning som hållbar strategi för städers utveckling. I en tät stad har grön infrastruktur en essentiell roll för att upprätta en högkvalitativ hållbar stadsmiljö. Problematiken ligger i att städernas gröna infrastruktur tenderar minska i samband med att städerna byggs tätare och exploateras. READ MORE

 4. 4. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hultberg; [2020]
  Keywords : terrain vague; vaga platser; loose space; praktisk gestaltning; signalobjekt; spontan användning; stadsomvandling; Norra Sorgenfri;

  Abstract : Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. READ MORE

 5. 5. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Alfredsson; [2019]
  Keywords : medskapande; motstånd; rätten till staden; appropiration; Norra Sorgenfri; Malmö;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att synliggöra exkluderande strukturer och processer i stadsplaneringen för att få en djupare förståelse för hur människor tar sig an sitt landskap och de rum de befinner sig i. Ambitionen är att förstå hur människor kan ta staden i anspråk. READ MORE