Essays about: "North China"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words North China.

 1. 1. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 2. 2. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 3. 3. Trading with North Africa: The challenges perceived by China based traders : Based on the Background of B&R

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Mohamed Omar Bakkouri; Tianshu Lyu; [2020]
  Keywords : International Trade; China; North Africa; Belt and Road Initiative; International Business;

  Abstract : This study investigates China's international trade with North Africa from a small-sized tradersperspective, while referring to the Belt and Road Initiative’s (B&R) practical influence.Further, the research focuses on how the traders perceive the challenges related to trade withNorth African countries like Egypt, Tunisia, Morocco, etc. READ MORE

 4. 4. Improving the Cyber defence of an organisation based on IP Geolocation and security appliances

  University essay from Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Author : Aleksandar Opasinov; Sina Eftekhari; [2020]
  Keywords : Cybersecurity; Cisco ASA Firewall; IP Geolocation; Malware; Cyber Attacks; IPS; IT-säkerhet; Cisco ASA Brandvägg; IP Geolocation; Malware; Cyberattacker; IPS;

  Abstract : As advancement and usage of data communication has increased exponentially on a global scale, with a devastating exposure to attacks and varying security threats to home offices as well as to large enterprises, there is always a need for enhanced network protection. The IT department of the company OneDefence, located in western Sweden, was chosen for the thesis and based on the stated information from the organisation, aims were set on how to improve their network defence capabilities. READ MORE

 5. 5. Talsinki

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Tatu-Matti Pekkarinen; [2019]
  Keywords : Regionalization; Cross-border cooperation; Megaproject; Finland; Estonia; Twin-city;

  Abstract : Finland and Estonia, the two peripheral states of the European Union’s north-eastern corner have steadily converged since the fall of the Soviet Union, both bilaterally and in a multilateral European context. The co-operation is significant and covers multiple sectors of society. READ MORE