Essays about: "Nurse education"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words Nurse education.

 1. 1. Nurses' Perceived Limitations within Conversations about Sexual Health : A Literature Review

  University essay from

  Author : Kim Kavanagh; Julia Lilljegren; [2022]
  Keywords : communication; deductive method; modelling role modeling; nursing; qualitative method; kommunikation; deduktiv metod; kvalitativ metod; modeling role modeling; omvårdnad;

  Abstract : Background: Sexual health is a fundamental determinant of health and wellbeing. Sexual interventions need to meet the same standard as any other health issues. Nurses have a responsibility to give patients holistic care and promote health. READ MORE

 2. 2. Self-directed learning in international collaborative nursing students : A questionnaire study

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Author : Ren Yujie; Wang Wenting; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: With the development and progress of social life, clinical practice and disease demand, nurses are required to have self-directed learning ability to adapt to changes. Self-directed learning helps nursing students enhance self-confidence and practical ability, and finally attain the goal of providing a perfect nurse to patients. READ MORE

 3. 3. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Abstract : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. READ MORE

 4. 4. The levels and influencing factors in nurses'involvement in the policy : A descriptive literature reviews

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Author : Li Ruru; Zheng Xiaoxuan; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Background: Nurses are allowed to have a variety of influence and policy makingauthority opportunities in global health and as part of the health system, nurses shouldbe recognized for the importance of policy involvement. Nurse participation in policyformulation will improve the health care system and achieve the sustainable healthdevelopment goals of society. READ MORE

 5. 5. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kayley Tran; [2022]
  Keywords : attityder; djur; djursjukskötare; förmåga att känna; status; studenter; välfärd;

  Abstract : Icke-humana djur utgör en integrerad och viktig del i både samhället som stort och för den enskilda privatpersonen. Djuren används i dag på många olika sätt, där sällskapsdjuren har rollen som en vän eller familjemedlem, medan andra djur används inom livsmedelsindustrin, forskning och för nöjes skull. READ MORE