Essays about: "Nursing management"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words Nursing management.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 2. 2. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 3. 3. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE

 4. 4. Medical Information Systems & the Nursing Profession : a Sociotechnical Approach

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Andersson; Ellinor Hallberg; [2018]
  Keywords : sociotechnical theory; digitalization; healthcare; nursing profession; management research; knowledge transfer; user involvement; user acceptance; management support; external support;

  Abstract : Due to the digitalization era and challenges faced by the healthcare sector, Medical Information Systems are now being extensively used at hospitals. The implementation of the systems is a complex task which entails a need for careful considerations from a managerial view, since the main purpose with implementing the systems is for managerial control. READ MORE

 5. 5. SELF-CARE SUPPORT IN DIABETES CARE --A Literature Review of Intervention Effects

  University essay from

  Author : Viktor Arnesson; Jessica Li Ulfsfält; [2017-07-03]
  Keywords : nursing intervention; effect; diabetes type 2; self-care; self-management;

  Abstract : Background: Diabetes Mellitus Type 2 as a disease is growing at an alarming rate globally. Thegrowth is seen in all countries and in all socioeconomic areas. The National Board of Health andWelfare of Sweden (2015), in its national guidelines for diabetic care, indicated that nursinginterventions are the central part of diabetes care. READ MORE